Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 39 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 39 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 19.1 SGK, hãy điền tên của các dãy núi, sơn nguyên và đồng bằng chính của các châu lục vào bảng sau:

 • pic

  Bài 2 trang 40 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 40 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 19.1 và hình 19.2 SGK, hãy cho biết: các núi lửa được phân bố chủ yếu ở nơi:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 40 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 40 vở bài tập Địa lí 8, Hãy cho biết các sự vật, hiện tượng dưới đây là kết quả tác động của nội lực hay ngoại lực (Đánh dấu X vào cột có nội dung phù hợp).

Gửi bài Gửi bài