Giải bài 3 trang 40 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 40 vở bài tập Địa lí 8, Hãy cho biết các sự vật, hiện tượng dưới đây là kết quả tác động của nội lực hay ngoại lực (Đánh dấu X vào cột có nội dung phù hợp).

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết các sự vật, hiện tượng dưới đây là kết quả tác động của nội lực hay ngoại lực (Đánh dấu X vào cột có nội dung phù hợp).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tác động của nội lực và ngoại lực - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài