Quảng cáo
 • Bài 1 trang 50 vở bài tập Địa lí 8

  a) Xác định vị trí địa phương em đang sống và ghi vào ô sau: b) Xác định tên, toạ độ các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của lãnh thổ phần đát liền nước ta, ghi vào bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 51 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 51 vở bài tập Địa lí 8, a) Dựa vào bản đồ hành chính hiện nay, lập bảng thống kê các tỉnh và thành phố theo mẫu sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 2 trang 51 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 51 vở bài tập Địa lí 8, Căn cứ vào lược đồ khoáng sản Việt Nam hình 26.1 SGK ( hoặc trong Atlat địa lí Việt Nam), vẽ lại các kí hiệu và ghi nơi phân bố của 10 loại khoáng sản chính ở nước ta vào bảng dưới đây:

  Xem lời giải