Giải bài 3 trang 51 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 51 vở bài tập Địa lí 8, a) Dựa vào bản đồ hành chính hiện nay, lập bảng thống kê các tỉnh và thành phố theo mẫu sau:

Quảng cáo

Đề bài

a) Dựa vào bản đồ hành chính hiện nay, lập bảng thống kê các tỉnh và thành phố theo mẫu sau:

b) Nhận xét cơ cấu lãnh thổ hành chính nước ta.

Nước ta có ……. tỉnh và ……… thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có …… tỉnh nội địa và ………. tỉnh ven biển.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác Atlat Địa lí VN trang 4-5.

Lời giải chi tiết

a) Đánh dấu vào bảng

b) Cơ cấu lãnh thổ hành chính nước ta

Nước ta có 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có 35 tỉnh nội địa và 28 tỉnh ven biển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài