Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 4 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 4 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát Lược đồ vị trí địa lý châu Á trên Địa Cầu dưới đây cho biết: a) Châu Á kéo dài trên khoảng bao nhiêu vĩ độ? b) Châu Á kéo dài trên khoảng bao nhiêu kinh độ? c) Châu Á giáp những đại dương nào? d) Châu Á giáp các châu lục nào?

 • pic

  Bài 2 trang 5 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 5 vở bài tập Địa lí 8, Điền vào lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 4 trang 6 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 4 trang 6 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, hãy cho biết: a) Các loại khoáng sản chủ yếu ở châu Á

 • pic

  Bài 3 trang 6 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 6 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, hãy tìm ra những nội dung thể hiện đặc điểm của địa hình châu Á và ghi tiếp vào các câu dưới đây:

 • pic

  Bài 5 trang 7 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 5 trang 7 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào Lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, hãy ghi tên các con sông chính chảy trên mỗi đồng bằng lớn ở châu Á vào bảng dưới đây:

 • pic

  Bài 1 trang 7 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 7 vở bài tập Địa lí 8, Điền vào bảng dưới đây đặc điểm chủ yếu của các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á.

 • pic

  Bài 2 trang 8 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 8 vở bài tập Địa lí 8, Châu Á có khí hậu đa dạng vì:

 • pic

  Bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây, hãy cho biết mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào?

 • pic

  Bài 1 trang 9 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 9 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, hãy tìm các thông tin cần thiết và ghi vào bảng sau:

 • pic

  Bài 2 trang 9 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 9 vở bài tập Địa lí 8, Đánh dấu x vào cột thích hợp để thấy mối quan hệ giữa đới cảnh quan và đới khí hậu tương ứng ở châu Á.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài