Giải bài 2 trang 9 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 9 vở bài tập Địa lí 8, Đánh dấu x vào cột thích hợp để thấy mối quan hệ giữa đới cảnh quan và đới khí hậu tương ứng ở châu Á.

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu x vào cột thích hợp để thấy mối quan hệ giữa đới cảnh quan và đới khí hậu tương ứng ở châu Á.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cảnh quan - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài