Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 77 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 77 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào hình 41.1 SGK, xác định vị trí địa lý và giới hạn của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

 • pic

  Bài 2 trang 77 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 77 vở bài tập Địa lí 8, Tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ không phải do:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 77 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 77 vở bài tập Địa lí 8, Điền tên các cánh cung núi, các sơn nguyên và các hệ thống sông lớn của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ vào bảng.

 • pic

  Bài 4 trang 78 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 4 trang 78 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng 41.1 SGK, vẽ biểu đồ khí hậu của ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn.

 • pic

  Bài 5 trang 79 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 5 trang 79 vở bài tập Địa lí 8, Điền tên và nơi phân bố của một số khoáng sản nổi bật, một số cảnh quan đẹp nổi tiếng của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ vào bảng.

Gửi bài