Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 63 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 63 vở bài tập Địa lí 8, Tìm trên bản đồ treo tường (hoặc Átlat Địa Lí Việt Nam) các thành phố, thị xã nằm ven bờ sông Hồng, sông Tiền, sông Hậu và ghi vào bảng sau:

 • pic

  Bài 3 trang 64 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 64 vở bài tập Địa lí 8, Nêu những biện pháp lớn đã được nhân dân ta thực hiện để phòng chống lũ lụt ở các đồng bằng lớn:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 64 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 64 vở bài tập Địa lí 8, Điền vào bảng sau các nội dung phù hợp:

Gửi bài