Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 12 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 12 vở bài tập Địa lí 8, Cho bảng số liệu sau: - Dân số châu Á (năm 2015) bằng bao nhiêu % dân số thế giới?

 • pic

  Bài 3 trang 12 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 12 vở bài tập Địa lí 8, Hãy điền vào bảng dưới đây các thông tin cần thiết về các tôn giáo chính ở châu Á.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 4 trang 13 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 4 trang 13 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ đường biểu diễn và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á giai đoạn 1800 – 2015.

 • pic

  Bài 5 trang 13 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 5 trang 13 vở bài tập Địa lí 8, Hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số châu Á đã giảm thấp hơn mức trung bình của thế giới, nguyên nhân chủ yếu do

Gửi bài Gửi bài