Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 18 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 18 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào hình 8.1 SGK, điền nội dung phù hợp vào bảng sau:

 • pic

  Bài 2 trang 18 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 18 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào kiến thức đã học, hãy ghi tên một số nước và vùng lãnh thổ ở châu Á đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế vào bảng dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 19 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 19 vở bài tập Địa lí 8, Cho bảng số liệu sau: Dựa vào bảng số liệu trên, cho biết:

 • pic

  Bài 4 trang 19 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 4 trang 19 vở bài tập Địa lí 8, Thông thường những nước có GDP/người cao thì tỉ trọng ngành dịch vụ trong GDP sẽ

Gửi bài Gửi bài