Giải bài 2 trang 18 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 2 trang 18 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào kiến thức đã học, hãy ghi tên một số nước và vùng lãnh thổ ở châu Á đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế vào bảng dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học, hãy ghi tên một số nước và vùng lãnh thổ ở châu Á đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế vào bảng dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các ngành kinh tế châu Á - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài