Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 54 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 54 vở bài tập Địa lí 8, Vẽ các mũi tên và gạch bỏ nội dung không phù hợp để có sơ đồ đúng:

 • pic

  Bài 2 trang 54 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 54 vở bài tập Địa lí 8, Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ của bộ phận đồi núi và bộ phận đồng bằng trên phần lãnh thổ đất liền nước ta.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 54 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 54 vở bài tập Địa lí 8, Sự phân bố của các bậc địa hình như núi đồi, đồng bằng, thềm lục địa kế tiếp nhau đã tạo ra hướng nghiêng chính của địa hình nước ta là:

 • pic

  Bài 4 trang 55 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 4 trang 55 vở bài tập Địa lí 8, Những biểu hiện nào dưới đây của địa hình nước ta không phải là thuộc tính của nhiệt đới gió mùa ẩm?

Gửi bài