Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 71 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 71 vở bài tập Địa lí 8, Hãy nối tên một số loài cây ở ô bên phải sao cho phù hợp với giá trị sử dụng ở ô bên trái.

 • pic

  Bài 2 trang 71 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 71 vở bài tập Địa lí 8, Kể tên một số loại sản phẩm phục vụ con người được sản xuất từ động vật.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 71 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 71 vở bài tập Địa lí 8, Điền vào ô trống của sơ đồ sau một số nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên sinh vật nước ta:

 • pic

  Bài 4 trang 72 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 4 trang 72 vở bài tập Địa lí 8, Cho bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ thể hiện độ che phủ rừng ở nước ta qu các năm

Gửi bài