Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 14 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 14 vở bài tập Địa lí 8, a) Ghi tên các thành phố ở bảng 6.1 SGK vào lược đồ dưới đây. b) Các thành phố lớn ở châu Á thường tập trung tại các khu vực ……….. Có sự phân bố như vậy, vì …………………………………………………………………………………

 • pic

  Bài 1 trang 14 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 14 vở bài tập Địa lí 8, Đọc và phân tích tình hình phân bố dân cư châu Á.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài