Giải bài 1 trang 14 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 14 vở bài tập Địa lí 8, Đọc và phân tích tình hình phân bố dân cư châu Á.

Quảng cáo

Đề bài

Đọc và phân tích tình hình phân bố dân cư châu Á.

   - Quan sát Lược đồ mật độ dân số và một số thành phố lớn ở châu Á dưới đây, nhận biết các khu vực theo mật độ dân số từ thấp lên cao.

   - So sánh với hình 1.2 SGK và hình 3.1 SGK, nhận xét mối quan hệ giữa mật độ dân số ở một nơi với đặc điểm địa hình, khí hậu, mạng lưới sông ngòi… ở đó.

   - Ghi kết quả vào bảng dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài