Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 61 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 61 vở bài tập Địa lí 8, Vẽ mũi tên và điền các nội dung phù hợp để hoàn thành sơ đồ:

 • pic

  Bài 2 trang 61 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 61 vở bài tập Địa lí 8, Giải thích vì sao các sông ở Trung Bộ có mùa lũ muộn hơn (từ tháng 9 đến tháng 12) so với các sông ở Bắc Bộ (từ tháng 6 đến tháng 10) và sông ở Nam Bộ (từ tháng 7 đến tháng 11).

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 62 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 62 vở bài tập Địa lí 8, a) Điền vào sơ đồ sau các nội dung phù hợp:

 • pic

  Bài 4 trang 62 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 4 trang 62 vở bài tập Địa lí 8, Vẽ biểu đồ phân bố dòng chảy trong năm tại trạm Sơn Tây (sông Hồng) theo bảng sô liệu dưới đây:

Gửi bài