Giải bài 1 trang 61 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 61 vở bài tập Địa lí 8, Vẽ mũi tên và điền các nội dung phù hợp để hoàn thành sơ đồ:

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ mũi tên và điền các nội dung phù hợp để hoàn thành sơ đồ:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm sông ngòi nước ta - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài