Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 40 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 40 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 20.1 và hình 20.2 SGK, xác định những đới khí hậu nào có ở các châu lục?

 • pic

  Bài 2 trang 41 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 41 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 20.2 SGK, vẽ các mũi tên nối ô bên trái với ô bên phải để xác định các kiểu khí hậu tương ứng với các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 41 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 41 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 20.4 SGK, vẽ các mũi tên nối ô bên trái với ô bên phải để xác định đới khí hậu tương ứng với các cảnh quan trong hình.

 • pic

  Bài 4 trang 42 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 4 trang 42 vở bài tập Địa lí 8, Hãy điền tên các thành phần tự nhiên cấu tạo nên vỏ Trái Đất và vẽ các mũi tên để hoàn chỉnh sơ đồ sau:

Gửi bài Gửi bài