Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 67 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 67 vở bài tập Địa lí 8, Vẽ các mũi tên và điền nội dung phù hợp để hoàn thành sơ đồ về các nhân tố hình thành đất Việt Nam.

 • pic

  Bài 2 trang 67 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 67 vở bài tập Địa lí 8, a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính nước ta theo bảng số liệu sau: b) Nhận xét:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 4 trang 68 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 4 trang 68 vở bài tập Địa lí 8, Hãy giải thích câu tục ngữ: “Khoai đất lạ, mạ đất quen”.

 • pic

  Bài 3 trang 68 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 68 vở bài tập Địa lí 8, Hãy điền vào bảng sau các nội dung phù hợp:

 • pic

  Bài 5 trang 69 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 5 trang 69 vở bài tập Địa lí 8, Nối nội dung bên phải với nội dung bên trái để thấy xu hướng biến động (tăng hoặc giảm) trong việc sử dụng đất ở nước ta hiện nay.

Gửi bài