Quảng cáo
 • Bài 1 trang 42 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 42 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 21.1 SGK và dựa vào kiến thức đã học, cho biết hoạt động nông nghiệp đã làm cảnh quan tự nhiên thay đổi như thế nào?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 43 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 43 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 21.4 SGK , tính toán và điền nội dung thích hợp vào bảng sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 43 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 43 vở bài tập Địa lí 8, Để bảo vệ môi trường, con người cần: A. giảm bớt tốc độ khai thác tài nguyên thiên nhiên. B. hành động phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trường. C. hạn chế tốc độ phát triển kinh tế. D. tất cả đều đúng.

  Xem lời giải