Giải bài 3 trang 43 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 43 vở bài tập Địa lí 8, Để bảo vệ môi trường, con người cần: A. giảm bớt tốc độ khai thác tài nguyên thiên nhiên. B. hành động phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trường. C. hạn chế tốc độ phát triển kinh tế. D. tất cả đều đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Để bảo vệ môi trường, con người cần:

A. giảm bớt tốc độ khai thác tài nguyên thiên nhiên.

B. hành động phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trường.

C. hạn chế tốc độ phát triển kinh tế.

D. tất cả đều đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

SGK/75, địa lí 8 cơ bản.

Lời giải chi tiết

Để bảo vệ môi trường, con người cần: Giảm bớt tốc độ khai thác tài nguyên thiên nhiên, hành động phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trường và hạn chế tốc độ phát triển kinh tế,…

Chọn: D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài