Giải bài 1 trang 18 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 18 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào hình 8.1 SGK, điền nội dung phù hợp vào bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 8.1 SGK, điền nội dung phù hợp vào bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức ngành nông nghiệp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài