Giải bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây, hãy cho biết mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào?

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây, hãy cho biết mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào?

   - Y-an-gun (Mi-an-ma): ………………………………………..

   - E Ri-át (A-rập-xê-út): ………………………….……………..

   - U-lan Ba-to (Mông Cổ): ………………………………………

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng phân tích, nhận diện biểu đồ.

Lời giải chi tiết

   - Y-an-gun (Mi-an-ma): thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

   - E Ri-át (A-rập-xê-út): thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới khô.

   - U-lan Ba-to (Mông Cổ): thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2. Khí hậu châu Á
Gửi bài