Giải bài 1 trang 4 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 4 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát Lược đồ vị trí địa lý châu Á trên Địa Cầu dưới đây cho biết: a) Châu Á kéo dài trên khoảng bao nhiêu vĩ độ? b) Châu Á kéo dài trên khoảng bao nhiêu kinh độ? c) Châu Á giáp những đại dương nào? d) Châu Á giáp các châu lục nào?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát Lược đồ vị trí địa lý châu Á trên Địa Cầu dưới đây cho biết:

a) Châu Á kéo dài trên khoảng bao nhiêu vĩ độ?

b) Châu Á kéo dài trên khoảng bao nhiêu kinh độ?

c) Châu Á giáp những đại dương nào?

d) Châu Á giáp các châu lục nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác bản đồ/lược đồ.

Lời giải chi tiết

a) Châu Á kéo dài trên khoảng 76 vĩ độ.

b) Châu Á kéo dài trên khoảng 102 kinh độ.

c) Châu Á giáp các đại dương: Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

d) Châu Á giáp các châu lục: Châu Âu và châu Phi qua kênh Xuy-ê.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài