Giải bài 5 trang 34 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 5 trang 34 vở bài tập Địa lí 8, Ý nghĩa đúng nhất khi nói về điều kiện tự nhiên thuận lợi để trồng lúa nước ở khu vực Đông Nam Á?

Quảng cáo

Đề bài

Ý nghĩa đúng nhất khi nói về điều kiện tự nhiên thuận lợi để trồng lúa nước ở khu vực Đông Nam Á?

A. Đất phù sa màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, sông ngòi dày đặc.

B. Đất phù sa màu mỡ, khí hậu gió mùa, nguồn nước dồi dào.

C. Đất phù sa màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào.

D. Đất phù sa màu mỡ, khí hậu gió mùa, sông ngòi dày đặc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cơ cấu kinh tế các nước Đông Nam Á - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Điều kiện tự nhiên thuận lợi để trồng lúa nước ở khu vực Đông Nam Á là có đất phù sa màu mỡ, khí hậu nóng ẩm và nguồn nước dồi dào.

Chọn: C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài