Giải bài 5 trang 31 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 5 trang 31 vở bài tập Địa lí 8, Cảnh quan nào sau đây phát triển trên phần lớn diện tích của khu vực Đông Nam Á?

Quảng cáo

Đề bài

Cảnh quan nào sau đây phát triển trên phần lớn diện tích của khu vực Đông Nam Á?

A. Rừng xích đạo.                                                     B. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh.

C. Thảo nguyên.                                                       D. Xavan

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm tự nhiên - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Khí hậu nhiệt đới gió mùa tạo điều kiện cho rừng nhiệt đới ẩm thường xanh phát triển trên phần lớn diện tích của Đông Nam Á.

Chọn: B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài