Giải bài 5 trang 24 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 5 trang 24 vở bài tập Địa lí 8, Dân cư Nam Á chủ yếu theo

Quảng cáo

Đề bài

Dân cư Nam Á chủ yếu theo

A. Hồi giáo                            B. Phật giáo               C. Ấn Độ giáo                       D. Ki-tô giáo

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức dân cư, xã hội Nam Á - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Dân cư Nam Á chủ yếu theo Ấn Độ giáo, Hồi giáo, ngoài ra còn theo Thiên Chúa giáo, Phật giáo,... Tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội ở Nam Á.

Chọn: C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài