Giải bài 5 trang 10 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 5 trang 10 vở bài tập Địa lí 8, Rừng tự nhiên ở châu Á hiện nay còn lại rất ít, chủ yếu do:

Quảng cáo

Đề bài

Rừng tự nhiên ở châu Á hiện nay còn lại rất ít, chủ yếu do:

A. Con người khai thác bừa bãi

B. Chiến tranh tàn phá

C. Thiên tai tàn phá

D. Hoang mạc mở rộng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cảnh quan - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Rừng tự nhiên ở châu Á hiện nay còn lại rất ít, chủ yếu do con người khai thác bừa bãi.

Chọn: A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài