Bài 45 trang 14 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 45 trang 14 sách bài tập toán 8. Hiệu của hai số bằng 22 , số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó, biết rằng : a) Hai số nêu trong bài là hai số dương. b) Hai số nêu trong bài là tùy ý.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hiệu của hai số bằng \(22\) , số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó, biết rằng :

LG a

Hai số nêu trong bài là hai số dương.

Phương pháp giải:

B1: Gọi một số là \(a\) (tìm điều kiện của ẩn nếu cần)

B2: Biểu diễn còn lại theo \(a\).

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận.

Lời giải chi tiết:

Gọi \(a \;(a > 0)\) là số nhỏ. Ta có số lớn là \(2a\).

Hiệu của hai số bằng \(22\) nên ta có phương trình:

\(2a – a = 22 ⇔ a = 22\) (thỏa mãn)

\(\Rightarrow 2a=2.22=44.\)

Vậy số nhỏ là \(22\), số lớn là \( 44\)

LG b

Hai số nêu trong bài là tùy ý.

Phương pháp giải:

B1: Gọi một số là \(a\) (tìm điều kiện của ẩn nếu cần)

B2: Biểu diễn còn lại theo \(a\).

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận.

Lời giải chi tiết:

Gọi một số là \(a\) thì số kia là \(2a\)

Hiệu của hai số bằng \(22\) nên ta có các phương trình :

\(\begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}a - 2a = 22\,\,(a < 0)\\2a - a = 22\,\,(a > 0)\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} - a = 22\\\,\,\,a = 22\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}a =  - 22\\a = 22\end{array} \right. \Leftrightarrow  \left[ \begin{array}{l}2a =  - 44\\2a = 44\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy hai số đó là \(22\) và \( 44\) hoặc \(-22\) và \(-44.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 46 trang 14 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 46 trang 14 sách bài tập toán 8. Hiệu của hai số bằng 18, tỉ số giữa chúng bằng 5/8. Tìm hai số đó, biết rằng: a) Hai số nêu trong bài là hai số dương. b) Hai số nêu trong bài là tùy ý.

 • Bài 47 trang 14 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 47 trang 14 sách bài tập toán 8. Hai số nguyên dương có tỉ số giữa số thứ nhất và số thứ hai bằng 3/5. Nếu lấy số thứ nhất chia cho 9, số thứ hai chia cho 6 thì ...

 • Bài 48 trang 14 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 48 trang 14 sách bài tập toán 8. Thùng thứ nhất chứa 60 gói kẹo, thùng thứ hai chứa 80 gói kẹo. Người ta lấy ra từ thùng thứ hai số gói kẹo nhiều gấp ba lần số gói kẹo lấy ra từ thùng thứ nhất ...

 • Bài 49 trang 14 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 49 trang 14 sách bài tập toán 8. Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa với vận tốc 40 km/h. Sau 2 giờ nghỉ lại ở Thanh Hóa, ô tô lại từ Thanh Hóa về Hà Nội với vận tốc 30 km/h ...

 • Bài 50 trang 14 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 50 trang 14 sách bài tập toán 8. (Bài toán cổ Hi Lạp) - Thưa Py-ta-go lỗi lạc, trường của người có bao nhiêu môn đệ ? Nhà hiền triết trả lời : ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close