Bài 50 trang 14 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 50 trang 14 sách bài tập toán 8. (Bài toán cổ Hi Lạp) - Thưa Py-ta-go lỗi lạc, trường của người có bao nhiêu môn đệ ? Nhà hiền triết trả lời : ...

Quảng cáo

Đề bài

(Bài toán cổ Hi Lạp)

- Thưa Py-ta-go lỗi lạc, trường của người có bao nhiêu môn đệ ?

Nhà hiền triết trả lời :

- Hiện nay, một nửa đang học Toán, một phần tư đang học Nhạc, một phần bảy đang ngồi yên suy nghĩ. Ngoài ra còn có ba phụ nữ.

Hỏi trường Đại học của Py-ta-go có bao nhiêu người ? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Gọi \(a\) là số người đang học ở trường Đại học của Py-ta-go (\(a\) nguyên dương).

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo \(a.\)

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận (Kiểm tra nghiệm tìm được với điều kiện).

Lời giải chi tiết

Gọi \(a\) là số người đang học ở trường Đại học của Py-ta-go (\(a\) nguyên dương).

Số người đang học toán là \(\displaystyle{a \over 2}.\)

Số người đang học nhạc là \(\displaystyle{a \over 4}.\)

Số người đang suy nghĩ là \(\displaystyle{a \over 7}.\)

Ngoài ra còn có \(3\) người phụ nữ nên ta có phương trình:

\(\displaystyle\eqalign{  & a = {a \over 2} + {a \over 4} + {a \over 7} + 3 \cr& \Leftrightarrow  {{28a} \over {28}} = {{14a} \over {28}} + {{7a} \over {28}} + {{4a} \over {28}} + {{84} \over {28}}  \cr  &  \Leftrightarrow 28a = 14a + 7a + 4a + 84 \cr&\Leftrightarrow 28a - 25a = 84  \cr  &  \Leftrightarrow 3a = 84 \cr} \)

  \(\displaystyle \Leftrightarrow a = 28\) (thỏa mãn)

Vậy trường Đại học của Py-ta-go có \(28\) người.

Loigiaihay.com

 • Bài 51 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 51 trang 15 sách bài tập toán 8. Trong một buổi lao động, lớp 8A gồm 40 học sinh thành hai tốp: tốp thứ nhất trồng cây và tốp thứ hai làm vệ sinh. Tốp trồng cây đông hơn tốp làm vệ sinh là 8 người. Hỏi tốp trồng cây có bao nhiêu học sinh ?

 • Bài 52 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 52 trang 15 sách bài tập toán 8. Ông của Bình hơn Bình 58 tuổi. Nếu cộng tuổi của bố (hay ba) Bình và hai lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông và tổng số tuổi của cả ba người bằng 130. Hãy tính tuổi của Bình.

 • Bài 53 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 53 trang 15 sách bài tập toán 8. Một số tự nhiên lẻ có hai chữ số và chia hết cho 5. Hiệu của số đó và chữ số hàng chục của nó bằng 68. Tìm số đó.

 • Bài 54 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 54 trang 15 sách bài tập toán 8. Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị và giảm mẫu số đi 4 đơn vị thì được phân số bằng 3/4. Tìm phân số ban đầu.

 • Bài 55 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 55 trang 15 sách bài tập toán 8. Một số thập phân có phần nguyên là số có một chữ số. Nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó, sau đó chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số thì được số mới bằng 9/10 số ban đầu. Tìm số thập phân ban đầu.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài