Bài 52 trang 15 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 52 trang 15 sách bài tập toán 8. Ông của Bình hơn Bình 58 tuổi. Nếu cộng tuổi của bố (hay ba) Bình và hai lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông và tổng số tuổi của cả ba người bằng 130. Hãy tính tuổi của Bình.

Quảng cáo

Đề bài

Ông của Bình hơn Bình \(58\) tuổi. Nếu cộng tuổi của bố (hay ba) Bình và hai lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông và tổng số tuổi của cả ba người bằng \(130\). Hãy tính tuổi của Bình. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Gọi \(x\) là số tuổi của Bình (\(x\) nguyên dương). 

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn đó.

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình lập được.

B4: Kết luận. (So sánh nghiệm tìm được với điều kiện của ẩn).

Lời giải chi tiết

Gọi \(x\) là số tuổi của Bình (\(x\) nguyên dương).

Vì ông của Bình hơn Bình \(58\) tuổi nên số tuổi của ông Bình là \(x + 58\) (tuổi)

Cộng số tuổi của bố Bình và hai lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông nên ta có tuổi của bố Bình là :

\(\left( {x + 58} \right) - 2x \)\(=58 - x\) (tuổi)

Theo giả thiết tổng số tuổi của ba người bằng \(130\) nên ta có phương trình :

\(\eqalign{  & x + \left( {x + 58} \right) + \left( {58 - x} \right) = 130 \cr&\Leftrightarrow x + x + 58 + 58 - x = 130  \cr  &  \Leftrightarrow x = 130 - 58 - 58 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x = 14\) (thỏa mãn)

Vậy Bình \(14\) tuổi.

Loigiaihay.com

 • Bài 53 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 53 trang 15 sách bài tập toán 8. Một số tự nhiên lẻ có hai chữ số và chia hết cho 5. Hiệu của số đó và chữ số hàng chục của nó bằng 68. Tìm số đó.

 • Bài 54 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 54 trang 15 sách bài tập toán 8. Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị và giảm mẫu số đi 4 đơn vị thì được phân số bằng 3/4. Tìm phân số ban đầu.

 • Bài 55 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 55 trang 15 sách bài tập toán 8. Một số thập phân có phần nguyên là số có một chữ số. Nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó, sau đó chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số thì được số mới bằng 9/10 số ban đầu. Tìm số thập phân ban đầu.

 • Bài 56 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 56 trang 15 sách bài tập toán 8. Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng, dự kiến đến Hải Phòng vào lúc 10 giờ 30 phút. Nhưng mỗi giờ ô tô đã đi chậm hơn so với dự kiến 10 km ...

 • Bài 57 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 57 trang 15 sách bài tập toán 8. Một tàu trở ga từ ga Vinh về ga Hà Nội. Sau đó 1,5 giờ, một tàu chở khách xuất phát từ ga Hà Nội đi Vinh với vận tốc lớn hơn vận tốc tàu chở hàng là 7 km/h ...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài