Bài 55 trang 15 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 55 trang 15 sách bài tập toán 8. Một số thập phân có phần nguyên là số có một chữ số. Nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó, sau đó chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số thì được số mới bằng 9/10 số ban đầu. Tìm số thập phân ban đầu.

Quảng cáo

Đề bài

Một số thập phân có phần nguyên là số có một chữ số. Nếu viết thêm chữ số \(\displaystyle2\) vào bên trái số đó, sau đó chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số thì được số mới bằng \(\displaystyle{9 \over {10}}\) số ban đầu. Tìm số thập phân ban đầu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Gọi \(x\) là số cần tìm (\(x > 0\)).

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo \(x.\)

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận (Kiểm tra nghiệm tìm được với điều kiện).

Lời giải chi tiết

Gọi \(x\) là số cần tìm (\(x > 0\)).

Vì phần nguyên của \(x\) có một chữ số nên khi viết số \(2\) vào bên trái thì số đó tăng thêm \(20\) đơn vị.

Nghĩa là ta có số mới có giá trị là \(20 + x.\)

Vì khi chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số thì số đó giảm đi \(10\) lần nên khi dịch dấu phẩy của số có giá trị \(20 + x\) sang trái thì được số có giá trị là \(\displaystyle{{20 + x} \over {10}}.\)

Số mới nhận được bằng \(\displaystyle{9 \over {10}}\) số ban đầu nên ta có phương trình :

\(\displaystyle{{20 + x} \over {10}} = {9 \over {10}}x \)

\(\displaystyle\Leftrightarrow 20 + x = 9x\)

\(\displaystyle\Leftrightarrow 9x - x = 20\)

\(\displaystyle\Leftrightarrow 8x = 20\)

\(\displaystyle \Leftrightarrow x = 2,5\) (thỏa mãn)

Vậy số cần tìm là \(2,5.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 56 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 56 trang 15 sách bài tập toán 8. Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng, dự kiến đến Hải Phòng vào lúc 10 giờ 30 phút. Nhưng mỗi giờ ô tô đã đi chậm hơn so với dự kiến 10 km ...

 • Bài 57 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 57 trang 15 sách bài tập toán 8. Một tàu trở ga từ ga Vinh về ga Hà Nội. Sau đó 1,5 giờ, một tàu chở khách xuất phát từ ga Hà Nội đi Vinh với vận tốc lớn hơn vận tốc tàu chở hàng là 7 km/h ...

 • Bài 58 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 58 trang 15 sách bài tập toán 8. Một người đi xe đạp từ A đến B. Lúc đầu, trên đoạn đường đá, người đó đi với vận tốc 10 km/h ...

 • Bài 59 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 59 trang 15 sách bài tập toán 8. Bánh trước của một máy kéo có chu vi là 2,5m, bánh sau có chu vi là 4m. Khi máy kéo đi từ A đến B, bánh trước quay nhiều hơn bánh sau 15 vòng. Tính khoảng cách AB.

 • Bài 60 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 60 trang 15 sách bài tập toán 8. Một miếng hợp kim đồng và thiếc có khối lượng 12kg, chứa 45% đồng. Hỏi phải thêm vào đó bao nhiêu thiếc nguyên chất để được một hợp kim mới có chứa 40% đồng ?

Quảng cáo
close