Bài 53 trang 15 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 53 trang 15 sách bài tập toán 8. Một số tự nhiên lẻ có hai chữ số và chia hết cho 5. Hiệu của số đó và chữ số hàng chục của nó bằng 68. Tìm số đó.

Quảng cáo

Đề bài

Một số tự nhiên lẻ có hai chữ số và chia hết cho \(5\). Hiệu của số đó và chữ số hàng chục của nó bằng \(68\). Tìm số đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Đặt chữ số hàng chục của số phải tìm là ẩn, tìm điều kiện của ẩn.

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn đó.

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình lập được.

B4: Kết luận. (So sánh nghiệm tìm được với điều kiện của ẩn).

Lời giải chi tiết

Gọi \(x\) là chữ số hàng chục của số phải tìm (\(x\) nguyên dương và \(0 < x ≤ 9\)).

Vì số đó là số lẻ và chia hết cho \(5\) nên chữ số hàng đơn vị của nó là \(5\).

Vậy số phải tìm có dạng: \(\overline {x5}  = 10x + 5\)

Vì hiệu của số đó và chữ số hàng chục bằng \(68\) nên ta có phương trình:

\(\eqalign{  & \left( {10x + 5} \right) - x = 68\cr& \Leftrightarrow 10x + 5 - x = 68  \cr  &  \Leftrightarrow 10x - x = 68 - 5 \cr&\Leftrightarrow 9x = 63 \cr} \)

\(\;\; \Leftrightarrow x = 7\) (thỏa mãn)

\(\;\; \Rightarrow 10x+5 = 10.7+5=75.\) 

Vậy số cần tìm là \( 75.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 54 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 54 trang 15 sách bài tập toán 8. Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị và giảm mẫu số đi 4 đơn vị thì được phân số bằng 3/4. Tìm phân số ban đầu.

 • Bài 55 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 55 trang 15 sách bài tập toán 8. Một số thập phân có phần nguyên là số có một chữ số. Nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó, sau đó chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số thì được số mới bằng 9/10 số ban đầu. Tìm số thập phân ban đầu.

 • Bài 56 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 56 trang 15 sách bài tập toán 8. Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng, dự kiến đến Hải Phòng vào lúc 10 giờ 30 phút. Nhưng mỗi giờ ô tô đã đi chậm hơn so với dự kiến 10 km ...

 • Bài 57 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 57 trang 15 sách bài tập toán 8. Một tàu trở ga từ ga Vinh về ga Hà Nội. Sau đó 1,5 giờ, một tàu chở khách xuất phát từ ga Hà Nội đi Vinh với vận tốc lớn hơn vận tốc tàu chở hàng là 7 km/h ...

 • Bài 58 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 58 trang 15 sách bài tập toán 8. Một người đi xe đạp từ A đến B. Lúc đầu, trên đoạn đường đá, người đó đi với vận tốc 10 km/h ...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài