Bài 49 trang 14 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 49 trang 14 sách bài tập toán 8. Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa với vận tốc 40 km/h. Sau 2 giờ nghỉ lại ở Thanh Hóa, ô tô lại từ Thanh Hóa về Hà Nội với vận tốc 30 km/h ...

Quảng cáo

Đề bài

Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa với vận tốc \(\displaystyle40 km/h\). Sau \(\displaystyle2\) giờ nghỉ lại ở Thanh Hóa, ô tô lại từ Thanh Hóa về Hà Nội với vận tốc \(\displaystyle30 km/h\). Tổng thời gian cả đi lẫn về là \(\displaystyle10\) giờ \(\displaystyle45\) phút (kể cả thời gian nghỉ lại ở Thanh Hóa). Tính quãng đường Hà Nội – Thanh Hóa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Gọi quãng đường Hà Nội – Thanh Hóa là \(\displaystyle a \;(km)\), tìm điều kiện của ẩn.

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn đó.

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình lập được.

B4: Kết luận. (So sánh nghiệm tìm được với điều kiện của ẩn).

Lời giải chi tiết

Gọi quãng đường Hà Nội – Thanh Hóa là \(\displaystyle a \;(km) \;(a > 0)\).

Thời gian lúc đi là \(\displaystyle{a \over {40}}\) (giờ).

Thời gian lúc về là \(\displaystyle{a \over {30}}\) (giờ).

Tổng thời gian đi và về không kể thời gian nghỉ ở Thanh Hóa là:

\(10\) giờ \(45\) phút \(– 2\) giờ \(= 8\) giờ \(45\) phút

\(8\) giờ \(45\) phút \(=\displaystyle8{3 \over 4}\) giờ \(= \displaystyle{{35} \over 4}\) giờ

Theo đề bài, ta có phương trình: \(\displaystyle{a \over {40}} + {a \over {30}} = {{35} \over 4}\)

\(\displaystyle \Leftrightarrow {{3a} \over {120}} + {{4a} \over {120}} = {{1050} \over {120}} \)

\(\displaystyle\Leftrightarrow 3a + 4a = 1050 \)

\(\displaystyle\Leftrightarrow 7a = 1050\)

\(\displaystyle \Leftrightarrow a = 150\) (thỏa mãn)

Vậy quãng đường Hà Nội – Thanh Hóa dài \(150 km\).

Loigiaihay.com

 • Bài 50 trang 14 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 50 trang 14 sách bài tập toán 8. (Bài toán cổ Hi Lạp) - Thưa Py-ta-go lỗi lạc, trường của người có bao nhiêu môn đệ ? Nhà hiền triết trả lời : ...

 • Bài 51 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 51 trang 15 sách bài tập toán 8. Trong một buổi lao động, lớp 8A gồm 40 học sinh thành hai tốp: tốp thứ nhất trồng cây và tốp thứ hai làm vệ sinh. Tốp trồng cây đông hơn tốp làm vệ sinh là 8 người. Hỏi tốp trồng cây có bao nhiêu học sinh ?

 • Bài 52 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 52 trang 15 sách bài tập toán 8. Ông của Bình hơn Bình 58 tuổi. Nếu cộng tuổi của bố (hay ba) Bình và hai lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông và tổng số tuổi của cả ba người bằng 130. Hãy tính tuổi của Bình.

 • Bài 53 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 53 trang 15 sách bài tập toán 8. Một số tự nhiên lẻ có hai chữ số và chia hết cho 5. Hiệu của số đó và chữ số hàng chục của nó bằng 68. Tìm số đó.

 • Bài 54 trang 15 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 54 trang 15 sách bài tập toán 8. Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị và giảm mẫu số đi 4 đơn vị thì được phân số bằng 3/4. Tìm phân số ban đầu.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close