Bài 44 trang 96 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 44 trang 96 sách bài tập toán 6. a) Vẽ tam giác EDF, biết biết ED = 5cm, EF = 4cm; DF = 4cm ; b) Vẽ tam giác PMU, biết PM = 4cm; MU = 4cm; PU = 4cm ; ...

Quảng cáo

Đề bài

a) Vẽ \(\Delta E{{D}}F\) biết \(ED = 5cm,\) \(EF = 4cm; DF = 4cm.\)

b) Vẽ \(\Delta PMU\) biết \(PM = 4cm;\)  \(MU = 4cm; PU = 4cm.\)

c) Vẽ \(\Delta {{AR}}T\) biết \(AR = 5cm;\)  \(RT = 4cm; AT = 3cm;\)

d) Mỗi tam giác trên có gì đặc biệt ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước thẳng và compa để vẽ hình

Lời giải chi tiết

a) + Vẽ đoạn ED = 5cm.

   + Vẽ cung tròn tâm E bán kính 4 cm và cung tròn tâm D bán kính 4cm.

   + Hai cung tròn cắt nhau tại F. Nối các điểm ta được tam giác DEF cần vẽ.

Nhận xét: \(\Delta E{{D}}F\) có \(2\) cạnh bằng nhau. 

b) + Vẽ đoạn PM = 4cm.

   + Vẽ cung tròn tâm P bán kính 4 cm và cung tròn tâm M bán kính 4cm.

   + Hai cung tròn cắt nhau tại U. Nối các điểm ta được tam giác PMU cần vẽ.

Nhận xét: \(\Delta PMU\) có \(3\) cạnh bằng nhau.

 

c) + Vẽ đoạn AR = 5cm.

   + Vẽ cung tròn tâm A bán kính 3 cm và cung tròn tâm R bán kính 4cm.

   + Hai cung tròn cắt nhau tại T. Nối các điểm ta được tam giác ART cần vẽ.

Nhận xét: \(\Delta {\rm{AR}}T\) có \(\widehat{ATR }= 90^\circ.\) 

Loigiaihay.com

 • Bài 9.1, 9.2, 9.3 phần bài tập bổ sung trang 96, 97 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 9.1, 9.2, 9.3 phần bài tập bổ sung trang 96, 97 sách bài tập toán 6. Vẽ hình để thấy được mỗi câu sau đây là sai :a) Hình gồm 3 đoạn thẳng được gọi là tam giác ; b) Hình gồm 3 đoạn thẳng đôi một cắt nhau được gọi là tam giác ; ...

 • Bài 43 trang 96 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 43 trang 96 sách bài tập toán 6. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời : Vẽ tam giác ABC. Lấy M là điểm trong của tam giác ABC. Vẽ các tia AM, BM, CM cắt các cạnh của tam giác ABC tương ứng tại các điểm N, P, Q ...

 • Bài 42 trang 95 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 42 trang 95 sách bài tập toán 6. Tính số tam giác có được trong hình 22. Viết tên các tam giác đó

 • Bài 41 trang 95 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 41 trang 95 sách bài tập toán 6. Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tính số tam giác có ba đỉnh là 3 trong 4 điểm trên. Viết tên các tam giác đó.

 • Bài 40 trang 95 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài trang 95 sách bài tập toán 6. Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó 3 điểm A, B, C thẳng hàng. a) Vẽ tất cả các tam giác có đỉnh là 3 trong 4 điểm A, B, C, D ; ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close