Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 126 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 126 sách bài tập toán 6. Hãy nêu cách trồng cây thẳng hàng với mỗi trường hợp sau: a) Hãy trồng 5 cây thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu cách trồng cây thẳng hàng với mỗi trường hợp sau

a) Hãy trồng 5 cây thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

b) Hãy trồng 6 cây thành 3 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

c) Hãy trồng 7 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

d) Hãy trồng 9 cây thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

e) Hãy trồng 25 cây thành 12 hàng, mỗi hàng có 5 cây.  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta vẽ các đường thẳng biểu thị cho các hàng và các điểm biểu thị cho các cây.

Lưu ý: Qua hai điểm phân biệt ta chỉ vẽ được một và chỉ một đường thẳng. 

Lời giải chi tiết

a) 

b) 

c) 

d) 

e)

 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài