Giải bài 4 trang 46 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 4 trang 46 vở bài tập Địa lí 8, Điền các địa danh thích hợp (tỉnh, thành phố) vào bảng dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Điền các địa danh thích hợp (tỉnh, thành phố) vào bảng dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm chung của vùng biển - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài