Giải bài 4 trang 30 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 4 trang 30 vở bài tập Địa lí 8, Điền vào bảng sau các nội dung phù hợp

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào bảng sau các nội dung phù hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm tự nhiên - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài