Bài 39.4 Trang 49 SBT hóa học 9

Giải bài 39.44 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hiđrocacbon A, người ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy hiđrocacbon A, người ta thu được CO2 và H2theo tỉ lệ . Biết A không làm mất màu dung dịch brom. Hỏi A là hiđrocacbon nào trong số các hiđrocacbon sau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tỉ lệ mol CO2 : H2O = 1 : 0,5 → Số mol CO2 > số mol H2O nên A là hiđrocacbon không no có ít nhất hai liên kết π, mà A không làm mất màu nước brom nên A không có liên kết π dạng mạch hở.

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Ta có: tỉ lệ mol CO2 : H2O = 1 : 0,5 → Số mol CO2 > số mol H2O nên A là hiđrocacbon không no có ít nhất hai liên kết π, mà A không làm mất màu nước brom nên A không có liên kết π dạng mạch hở

→ A phải là: 

Cách 2:

Gọi công thức phân tử của A là CxHy

\({C_x}{H_y}\xrightarrow{{ + {O_2}}}xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O$\)

Theo đề bài ta có 44x : 9y = 44 : 9

\( \to\) x : y = 1:1 \( \to\) C6H6

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 39: Benzen
Gửi bài