Bài 39.6 Trang 49 SBT Hóa học 9

Giải bài 39.6 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Trong những hiđrocacbon sau, những chất nào có phản ứng thế với brom ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong những hiđrocacbon sau, những chất nào có phản ứng thế với brom ? Có phản ứng cộng với brom ? Viết phương trình hoá học minh hoạ và ghi rõ điều kiện phản ứng :

CH3 - CH2 - CH3 ; CH2 = CH2 ; CH3 - CH3 ; CH  CH ; 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem tính chất hóa học của một số hiđrocacbon đã học.

Lời giải chi tiết

- Chất có phản ứng thế với brom khi chiếu sáng: CH3-CH2-CH3 ; CH3-CH3.

\({\text{C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{ - C}}{{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{ - C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{ +  B}}{{\text{r}}_{\text{2}}}{\text{}} \to {\text{ C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{ - CH}}\left( {{\text{Br}}} \right){\text{ - C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{ +  HBr}}\)

CH3-CH3 + Br2 → CH3-CH2Br + HBr

- Phản ứng thế với brom khi có mặt bột sắt và đun nóng : C6H6 (benzen).

C6H6 + Br2 → C6H5Br+ HBr

- Chất có phản ứng cộng với brom (trong dung dịch): CH2 = CH2 ; CH \( \equiv \) CH.

CH≡CH + 2Br2 → C2H2Br4

CH2=CH2 +Br2 → CH2(Br)-CH2(Br)

Loigiaihay.com

 • Bài 39.7 Trang 50 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.7 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Khi có mặt bột sắt, benzen phản ứng với clo tương tự như phản ứng với brom

 • Bài 39.5 Trang 49 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.5 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Để đốt cháy 0,1 mol benzen cần dùng bao nhiêu lít oxi ở đktc ? Bao nhiêu lít không khí ở đktc

 • Bài 39.4 Trang 49 SBT hóa học 9

  Giải bài 39.44 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hiđrocacbon A, người ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ

 • Bài 39.3 Trang 49 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.3 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy cùng 1 gam các chất CH4, C2H4, C2H2, C6H6 thu được khí CO2 với khối lượng tương ứng là a, b, c, d gam

 • Bài 39.2 Trang 49 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.2 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Cho benzen vào ống nghiệm đựng dung dịch brom, lắc đều sau đó để yên thấy chất lỏng trong ống nghiệm

Quảng cáo
list
close
Gửi bài