Bài 39.3 Trang 49 SBT Hóa học 9

Giải bài 39.3 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy cùng 1 gam các chất CH4, C2H4, C2H2, C6H6 thu được khí CO2 với khối lượng tương ứng là a, b, c, d gam

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy cùng 1 gam các chất CH4, C2H4, C2H2, C6H6 thu được khí CO2 với khối lượng tương ứng là a, b, c, d gam. Trật tự của a, b, c, d là

A. a < b < c < d;

B. b < a < d < c;

C. a < b

D. c = d < b < a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định luật bào toàn nguyên tố để làm nhanh

Lời giải chi tiết

Đáp án C. 

Cách 1:

Áp dụng bảo toàn nguyên tố C có:

Số mol của CH4 là: \(\dfrac{{1}}{{16}}\)

=> số mol CO2 là: \(\dfrac{{1}}{{16}}\)

Số mol của C2H4 là: \(\dfrac{{1}}{{28}}\)

=> số mol CO2 là: \(\dfrac{{2 \times 1}}{{28}} = \dfrac{{1}}{{14}}\)

Số mol của C2H2 là: \(\dfrac{{1}}{{26}}\)

=> số mol CO2 là: \(\dfrac{{2 \times 1}}{{26}} = \dfrac{{1}}{{13}}\)

Số mol của C6H6 là: \(\dfrac{{1}}{{78}}\)

=> số mol CO2 là: \(\dfrac{{2 \times 1}}{{78}} = \dfrac{{1}}{{39}}\)

Cách 2:

CH4 \( \to\) CO2

16g               44g

1g                  44/16g = a

C2H4 \( \to\) 2CO2

28g                 88g

1g                    88/28g = 22/7 = b

C2H2 \( \to\) 2CO2

26g                  88g

1g                    88/26g = 44/13g = c

C6H6 \( \to\) 6CO2

78g                 264g

1g                    264/78 = 44/13g = d

\( \to\) a < b < c = d

Loigiaihay.com

 • Bài 39.4 Trang 49 SBT hóa học 9

  Giải bài 39.44 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hiđrocacbon A, người ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ

 • Bài 39.5 Trang 49 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.5 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Để đốt cháy 0,1 mol benzen cần dùng bao nhiêu lít oxi ở đktc ? Bao nhiêu lít không khí ở đktc

 • Bài 39.6 Trang 49 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.6 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Trong những hiđrocacbon sau, những chất nào có phản ứng thế với brom ?

 • Bài 39.7 Trang 50 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.7 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Khi có mặt bột sắt, benzen phản ứng với clo tương tự như phản ứng với brom

 • Bài 39.2 Trang 49 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.2 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Cho benzen vào ống nghiệm đựng dung dịch brom, lắc đều sau đó để yên thấy chất lỏng trong ống nghiệm

Quảng cáo
list
close
Gửi bài