Bài 39.5 Trang 49 SBT Hóa học 9

Giải bài 39.5 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Để đốt cháy 0,1 mol benzen cần dùng bao nhiêu lít oxi ở đktc ? Bao nhiêu lít không khí ở đktc

Quảng cáo

Đề bài

a) Để đốt cháy 0,1 mol benzen cần dùng bao nhiêu lít oxi ở đktc ? Bao nhiêu lít không khí ở đktc ?

b) Từ kết quả trên hãy giải thích tại sao khi benzen cháy trong không khí lại sinh ra nhiều muội than.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết và tính toán theo phương trình hóa học. Xem tính chất hóa học của benzen. Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Phản ứng cháy của benzen: 

\(2{C_6}{H_6} + 15{O_2} \to 12C{O_2} + 6{H_2}O\)

2 mol        15 mol   

0,1 mol    0,75 mol

Vậy \({V_{{O_2}(đktc)}} = 0,75 \times 22,4 = 16,8(l)\)

Nếu dùng không khí thì \({V_{kk}} = \dfrac{{16,8}}{{20}} \times 100 = 84(l)\)

b) Vậy để đốt cháy 0,1 mol benzen cần một lượng không khí khá lớn nên khi benzen cháy trong không khí thường sinh ra muội than vì thiếu oxi.

Loigiaihay.com

 • Bài 39.6 Trang 49 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.6 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Trong những hiđrocacbon sau, những chất nào có phản ứng thế với brom ?

 • Bài 39.7 Trang 50 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.7 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Khi có mặt bột sắt, benzen phản ứng với clo tương tự như phản ứng với brom

 • Bài 39.4 Trang 49 SBT hóa học 9

  Giải bài 39.44 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hiđrocacbon A, người ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ

 • Bài 39.3 Trang 49 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.3 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy cùng 1 gam các chất CH4, C2H4, C2H2, C6H6 thu được khí CO2 với khối lượng tương ứng là a, b, c, d gam

 • Bài 39.2 Trang 49 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.2 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Cho benzen vào ống nghiệm đựng dung dịch brom, lắc đều sau đó để yên thấy chất lỏng trong ống nghiệm

Quảng cáo
list
close
Gửi bài