Bài 38.1 Trang 47 SBT Hóa học 9

Giải bài 38.1 Trang 47 sách bài tập Hóa học 9. Có các dãy chất sau :

Quảng cáo

Đề bài

Có các dãy chất sau :

Dãy 1 : CH4; CH3 - CH3 ; CH3 - CH2 - CH3; ...

Dãy 2 : CH2 = CH2 ; CH2 = CH - CH3 ; CH2 = CH - CH2 - CH3;...

Dãy 3 : CH ≡ CH; CH ≡ C – CH3; CH ≡ C – CH2 – CH3;…

a) Nhận xét đặc điểm cấu tạo của các chất trong mỗi dãy

b) Viết công thức phân tử của các chất trên.

c) Viết công thức tổng quát của mỗi dãy.

d) Dự đoán tính chất hoá học của các chất trong mỗi dãy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào cấu tạo hóa học để rút ra nhận xét. 

Lời giải chi tiết

a) Các chất trong dãy 1 : Chỉ có liên kết đơn.

Các chất trong dãy 2 : Có 1 liên kết đôi.

Các chất trong dãy 3 : Có 1 liên kết ba.

b) Công thức phân tử

Dãy 1: CH4, C2H6, C3H8

Dãy 2: C2H4; C3H6; C4H8

Dãy 3: C2H2; C34; C4H6

c) Công thức tổng quát của các dãy là :

Dãy 1 : CnH2n+2.

Dãy 2 : CmH2m.

Dãy 3 : CaH2a-2

d) Các chất trong dãy 1, 2, 3 đều cháy

Các chất trong dãy 1 có phản ứng thế với clo khi chiếu sáng.

Các chất trong dãy 2, 3 có phản ứng cộng với brom trong dung dịch.

Loigiaihay.com

 • Bài 38.2 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.2 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hóa học phản ứng cháy của các chất sau.

 • Bài 38.3* Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.3* Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. A là hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết ba.

 • Bài 38.4 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.4 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A, biết rằng khi đốt cháy người ta nhận thấy tỉ lệ số mol chất A với số mol CO2 và H2O là 1 : 2 : 1.

 • Bài 38.5 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.5 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Tính khối lượng khí C2H2 thu được khi cho 128 gam CaC2 tác dụng hết với H2O.

 • Bài 38.6 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.6 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 có thể tích 6,72 lít (đktc)

Quảng cáo
list
close
Gửi bài