Bài 38.3* Trang 48 SBT Hóa học 9

Giải bài 38.3* Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. A là hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết ba.

Quảng cáo

Đề bài

A là hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết ba. Khi cho 4 gam tác dụng với dung dịch brom dư thấy lượng brom đã tham gia phản ứng là 32 gam. Hãy xác định công thức phân tử của A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi công thức phân tử của A là CxHy, viết phương trình biểu diễn phản ứng cộng. 1 phân tử A cộng 2 mol . Tính toán theo PTHH. 

Lời giải chi tiết

Gọi công thức phân tử của A là CxHy, vì có 1 liên kết ba nên có phản ứng

\({C_x}{H_y}\;\; + {\text{ }}2B{r_2}\;{\text{ }} \to {\text{ }}{C_x}{H_y}B{r_4}\)

1 mol         2 mol

\(\dfrac{{4}}{{12 + y}}\)     \(\dfrac{{32}}{{160}}\)

Ta có : 12x + y = 40.

=> Cặp x, y thỏa mãn là: x = 3 và y = 4

Vậy : Công thức phân tử của A là C3H4.

Loigiaihay.com

 • Bài 38.4 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.4 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A, biết rằng khi đốt cháy người ta nhận thấy tỉ lệ số mol chất A với số mol CO2 và H2O là 1 : 2 : 1.

 • Bài 38.5 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.5 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Tính khối lượng khí C2H2 thu được khi cho 128 gam CaC2 tác dụng hết với H2O.

 • Bài 38.6 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.6 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 có thể tích 6,72 lít (đktc)

 • Bài 38.7 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.7 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Để thu axetilen tinh khiết từ hỗn hợp C2H2 có lẫn CO2, SO2 người ta cho hỗn hợp

 • Bài 38.8 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.8 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Có các hiđrocacbon sau : CH2=CH2 ; CH=CH ; CH2=CH-CH=CH2 : CH3-CH=CH2.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài