Bài 38.5 Trang 48 SBT Hóa học 9

Giải bài 38.5 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Tính khối lượng khí C2H2 thu được khi cho 128 gam CaC2 tác dụng hết với H2O.

Quảng cáo

Đề bài

Tính khối lượng khí C2H2 thu được khi cho 128 gam CaC2 tác dụng hết với H2O.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết và tính theo phương trình hóa học điều chế axetilen. Tại đây

Lời giải chi tiết

CaC2 + 2H2O→ Ca(OH)2 + C2H

Theo phương trình hoá học

số mol CaC2 = số mol C2H2.

\( \Rightarrow {n_{{C_2}{H_2}}} = \dfrac{{128}}{{64}} = 2(mol) \Rightarrow {m_{{C_2}{H_2}}} = 26 \times 2 = 52(gam)\)

Loigiaihay.com

 • Bài 38.6 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.6 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 có thể tích 6,72 lít (đktc)

 • Bài 38.7 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.7 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Để thu axetilen tinh khiết từ hỗn hợp C2H2 có lẫn CO2, SO2 người ta cho hỗn hợp

 • Bài 38.8 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.8 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Có các hiđrocacbon sau : CH2=CH2 ; CH=CH ; CH2=CH-CH=CH2 : CH3-CH=CH2.

 • Bài 38.9 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.9 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B mạch hở, trong phân tử A có 1 liên kết đôi, trong phân tử B có 1 liên kết ba.

 • Bài 38.4 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.4 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A, biết rằng khi đốt cháy người ta nhận thấy tỉ lệ số mol chất A với số mol CO2 và H2O là 1 : 2 : 1.

Quảng cáo
close