Bài 38.2 Trang 48 SBT Hóa học 9

Giải bài 38.2 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hóa học phản ứng cháy của các chất sau.

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình hoá học phản ứng cháy của các chất sau.

CH4, C2H4, C2H2

Tính tỉ lệ giữa số mol H2O và số mol CO2 sinh ra trong mỗi trường hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem tính chất hóa học một số hiđrocacbon đã học.

Lời giải chi tiết

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

C2H2 + \(\dfrac{{5}}{{2}}\) O2 → 2CO2 + H2O

Tỉ lệ số mol H2O và CO2 sinh ra khi đốt cháy CH4 là 2 : 1

Tỉ lệ số mol H2O và CO2 sinh ra khi đốt cháy C2H4 là : 1 : 1 

Tỉ lệ số mol H2O và CO2 sinh ra khi đốt cháy C2H2 là 1 : 2.

Loigiaihay.com

 • Bài 38.3* Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.3* Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. A là hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết ba.

 • Bài 38.4 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.4 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A, biết rằng khi đốt cháy người ta nhận thấy tỉ lệ số mol chất A với số mol CO2 và H2O là 1 : 2 : 1.

 • Bài 38.5 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.5 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Tính khối lượng khí C2H2 thu được khi cho 128 gam CaC2 tác dụng hết với H2O.

 • Bài 38.6 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.6 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 có thể tích 6,72 lít (đktc)

 • Bài 38.7 Trang 48 SBT Hóa học 9

  Giải bài 38.7 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Để thu axetilen tinh khiết từ hỗn hợp C2H2 có lẫn CO2, SO2 người ta cho hỗn hợp

Quảng cáo
close