Bài 38 trang 131 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 38 trang 131 sách bài tập toán 6. Xem hình 10. a) Đo rồi sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA theo thứ tự giảm dần...

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 10.

a) Đo rồi sắp xếp độ dài các đoạn thẳng \(AB, BC, CD,\)\( DE, EA\) theo thứ tự giảm dần.

b) Tính chu vi hình \(ABCDE\) (tức là tính \(AB+BC+CD+DE+EA)\) 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Dùng thước thẳng (có chia đơn vị) để đo độ dài các đoạn thẳng

So sánh hai đoạn thẳng:

- Hai đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\) bằng nhau nếu chúng có cùng độ dài và kí hiệu là: \(AB = CD.\)

- Đoạn thẳng \(EG\) dài hơn (lớn hơn) đoạn thẳng \(CD\) nếu độ dài đoạn \(EG\) lớn hơn độ dài đoạn \(CD,\) kí hiệu: \(EG > CD\)

b) Chu vi hình \(ABCDE\) là tổng độ dài các cạnh của hình đó.

Lời giải chi tiết

a) Dùng thước chia khoảng để đo độ dài các đoạn thẳng rồi sắp xếp các độ dài theo thứ tự giảm dần.

Ta có:   \(AB  =  30mm;\)  \(BC = 14mm;\)\(CD = 15mm ; \) \(DE= 32mm;\) \(EA = 17mm\) 

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: \(DE, AB, EA, CD, BC\) ( do \(32>30>17>15>14)\)

b) Chu vi hình \(ABCDE:\)

\(AB+BC + CD + DE + EA\) 

\(= 30  + 14 + 15 + 32 + 17 \)\(= 108 (mm)\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài