Bài 36.6 Trang 46 SBT Hóa học 9

Giải bài 36.6 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Khi cho metan tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol

Quảng cáo

Đề bài

Khi cho metan tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol, người thấy ngoài sản phẩm chính là CH3Cl còn tạo ra một hợp chất X trong phần trăm khối lượng của clo là 83,53%. Hãy xác định công thức phân tử của X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi sản phẩm còn lại là \(C{H_{4 - a}}C{l_a}\), từ phần trăm khối lượng của clo tính được a.

Lời giải chi tiết

Gọi công thức của sản phẩm tạo ra có công thức: \(C{H_{4 - a}}C{l_a}\)

\( \Rightarrow \dfrac{{35,5a}}{{12 + 4 – a + 35,5a}} \times 100 = 83,53\)

=> a =2. Vậy công thức của X là \(C{H_2}C{l_2}\)

     Loigiaihay.com

 • Bài 36.7 Trang 46 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.7 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm CH4 và hiđrocacbon A

 • Bài 36.5 Trang 46 SBT hóa học 9

  Giải bài 36.5 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Propan là hiđrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân tử C3H8

 • Bài 36.4 Trang 46 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.4 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Nêu phương pháp hóa học dùng để phân biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt sau

 • Bài 36.3 Trang 46 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.3 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Ở điều kiện tiêu chuẩn, 2 lít hiđrocacbon A có khối lượng bằng 1 lít khí oxi. Hãy xác định công thức phân tử của A.

 • Bài 36.2 Trang 45 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.2 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 ở đktc thu được 16,2 gam H2O.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close