Bài 36.5 Trang 46 SBT hóa học 9

Giải bài 36.5 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Propan là hiđrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân tử C3H8

Quảng cáo

Đề bài

Propan là hiđrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân tử C3H8

a)  Viết công thức cấu tạo của propan.

b)  Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy propan.

c)  Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa propan và clo khi chiếu sáng để tạo ra C3H7Cl.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Trong công thức cấu tạo C3Hgần giống với metan, hơn metan 2 nhóm CH2

- Propan cháy sinh ra CO2 và H2O.

- Propan tham gia phản ứng thế, thay nguyên tử H bằng nguyên tử Cl, tạo ra C3H7Cl và HCl.

Lời giải chi tiết

a) Công thức cấu tạo của C3H8

b) \({C_3}{H_8} + 5{O_2} \to 3C{O_2} + 4{H_2}O\)

c) \({C_3}{H_8} + C{l_2}\buildrel {as} \over\longrightarrow {C_3}{H_7}Cl + HCl\)

Loigiaihay.com

 • Bài 36.6 Trang 46 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.6 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Khi cho metan tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol

 • Bài 36.7 Trang 46 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.7 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm CH4 và hiđrocacbon A

 • Bài 36.4 Trang 46 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.4 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Nêu phương pháp hóa học dùng để phân biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt sau

 • Bài 36.3 Trang 46 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.3 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Ở điều kiện tiêu chuẩn, 2 lít hiđrocacbon A có khối lượng bằng 1 lít khí oxi. Hãy xác định công thức phân tử của A.

 • Bài 36.2 Trang 45 SBT Hóa học 9

  Giải bài 36.2 Trang 45 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 ở đktc thu được 16,2 gam H2O.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close