Bài 3 trang 5 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập toán 8. Tính giá trị của các biểu thức sau: a) P=5x(x^2-3)+x^2(7-5x)-7x^2 tại x=-5; b) Q= x(x-y)+y(x-y) tại x=1,5 và y=10.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính giá trị của các biểu thức sau:

LG câu a

\(\)\(P=5x\left( {{x^2} - 3} \right) + {x^2}\left( {7 - 5x} \right) - 7{x^2}\)

Phương pháp giải:

- Để rút gọn biểu thức ta sử dụng các quy tắc:

+) Muốn nhân đơn thức với đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi công chúng lại với nhau:\(A(B+C)=AB+AC\)

+) Muốn nhân đa thức với đa thức ta nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng chúng lại với nhau:\((A+B)(C+D)=AC+AD+BC+BD\)

- Thay giá trị \(x\), \(y\) vào biểu thức sau khi đã rút gọn.

Lời giải chi tiết:

\(\)\(P=5x\left( x^2 - 3 \right) + x^2\left( 7 - 5x\right) - 7x^2\)

Ta rút gọn biểu thức \(P:\)

\(P=5x\left( x^2- 3 \right) + {x^2}\left( 7 - 5x \right) - 7x^2\)

\( = 5x.{x^2} - 5x.3 + {x^2}.7 - {x^2}.5x - 7{x^2}\)

\(= 5x^3- 15x + 7x^2 - 5x^3 - 7x^2\)

\(= (5x^3- 5x^3)- 15x + (7x^2  - 7x^2)\)

\(=  - 15x\)

Thay \(x=-5\) vào \(P\) ta được:

\(P=\)\( - 15.(-5) =  75\)

Quảng cáo
decumar

LG câu b

\(\)\(Q=\) \(x\left( {x - y} \right) + y\left( {x - y} \right)\)

Phương pháp giải:

- Để rút gọn biểu thức ta sử dụng các quy tắc:

+) Muốn nhân đơn thức với đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi công chúng lại với nhau:\(A(B+C)=AB+AC\)

+) Muốn nhân đa thức với đa thức ta nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng chúng lại với nhau:\((A+B)(C+D)=AC+AD+BC+BD\)

- Thay giá trị \(x\), \(y\) vào biểu thức sau khi đã rút gọn.

Lời giải chi tiết:

\(\) \(Q=\)\(x\left( x - y \right) + y\left( x - y \right)\)

Ta rút gọn biểu thức \(Q:\)

\(Q=x\left( x - y \right) + y\left( x - y \right)\)

\( = x.x + x.(-y) + y.x + y.\left( { - y} \right)\)

\(= x^2- xy + xy - y^2\) \(= x^2 - y^2\)

Thay \(x=1,5\) và \(y=10\) ta được:

\(Q=\)\(1,5^2 - 10^2 =  - 97.75\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close